Akvarell/akvarellmonotypi

Akvarellmonotypier skapas i princip genom att akvarell färg påförs  ett mycket tunt (45g/m²) så kallat "bibel papper". Ytan på detta papper är mycket hårt och eftersom pappret också saknar "kropp" kommer den påförda färgen till största delen att stanna på ytan, flyta omkring, skapa pölar och allmänt kaos. I detta läge gäller det att styra upp det hela genom att lägga ytterligare ett ark  av "bibel papper" ovan på och med händerna pressa, släta ut papperet över den våta färgen. Det översta papperet lyfts sedan försiktigt bort och båda arken får sedan torka. På de båda arken finns nu ett avtryck av den påförda färgen. Dessa ark används sedan som arbetsmaterial.