Grafik

När det gäller grafik arbetar jag med torrnål, etsning, träsnitt samt fotogravyr.

 

Etsningar och torrnålsgravyrer skapas på kopparplåt. Kopparplåten fägas sedan in och ett avtryck görs på ett papper i en koppartryckspress.

 

I träsnitten utgår jag i de flesta fall från snabba tuschlavyrer som överförs till stocken och utgör en grund från vilken det färdiga verket växer fram.

 

 Underlaget till mina fotogravyrer är egna foton som jag tagit vid olika tillfällen. Fotot transformeras i dator så att det kan överföras till en tryckplåt genom fotoetsning. Den etsade plåten fägas sedan in och ett avtryck görs på ett papper i en koppartryckspress.